Plan wypłat lipiec 2020 r.

24
Czerw

PLAN WYPŁAT NA MIESIĄC

W BS SKÓRCZ

lipiec 2020 r.

10.07 DODATKI MIESZKANIOWE, DODATKI ENERGETYCZNE

14.07 ZASIŁKI STAŁE,CELOWE,OKRESOWE

20.07 PRZELEW 500 +

21.07 PRZELEW ŚW. RODZ., FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

23.07 ŚWIADCZENIA RODZINNE, WYCHOWAWCZE / 500+/ ORAZ FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

27.07 ZASIŁKI CELOWE, OKRESOWE,WYNAGRODZENIE OPIEK. SĄDOWEGO

30.07 ZASIŁKI NIEODEBRANE