Spotkanie w komisariacie

Dnia 29 czerwca br w Komisariacie Policji w Czersku, odbyło się spotkanie z funkcjonariuszami policji dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie, mające na celu usystematyzowanie wiedzy na temat tego problemu, wymiany doświadczeń w zakresie realizacji procedury Niebieskiej Karty. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Dyrektora MGOPS w Czersku Sylwii Tomaszewskiej oraz Komendanta Komisariatu Policji w Czersku Sebastiana Pastucha.

Specjalista Terapii Uzależnień oraz ds.Przeciwdziałania Przemocy Tomasz Wachowiak, z którym czerski MGOPS współpracuje przypomniał wszystkim obecnym podstawowe pojęcia, definicje przemocy, jej rodzaje, nakreślił różnice pomiędzy agresją, konfliktem, które często są mylone z przemocą domową oraz zasady komunikacji budującej zaufanie i wzajemny szacunek zarówno z osobą podejrzaną o stosowanie przemocy jak i ofiarami. W dalszej części Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Czersku Jacek Filasek pokrótce wyjaśnił zasady wypełniania części A ,,Niebieskiej Karty”, na co należy zwrócić uwagę, jakie najistotniejsze są jej elementy, które są nieodzowne do tego by można było w możliwie najszybszym terminie wdrożyć działania grup roboczych.