O nas

 Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Czersku

 • Świetlica o charakterze podwórkowym „FASOLA” 
  czynna 7:30-14:00, ul. Batorego 4A, (zajęcia odbywają się w roku szkolym)

 • Bezpłatny Punkt Porad Prawnych
  czynny 7:30- 11:30, Liceum Ogólnokształcące im. Wincentego Pola w Czersku, ul Szkolna 3

 • Grupa Samopomocowa AA
  piątek 18:00-20:00, Batorego 4A

 • Punkt Konsultacyjno- Terapeutyczny dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie 
  czwartek 18:30- 20:30, Poradnia Leczenia Uzależnień, ul. Królowej Jadwigi 4

 • Punkt Konsultacyjny ds. Narkomanii
  wtorek 17:00- 20:00, piątek 10:00-13:00 Poradnia Leczenia Uzależnień,
  ul. Królowej Jadwigi 4, e-mail: narkomania-pomoc@mgopsczersk.pl,
  tel.: 500 010 760 Pan Tomasz Wachowiak

 • Grupa z elementami socjoterapii dla Gimnazjalistów,
  środa 16:00- 18:00, Zespół Szkół im. Jana Pawła II,
  ul. Kościuszki 6, (zajęcia odbywają się w roku szkolym)

 • Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
  uzależnionych od alkoholu z terenu
  miasta i gminy Czersk tzw. "after care"

  czwartek 16:00- 20:00, ul. Batorego 4A, I piętro

 • Porady psychologa,
  poniedziałek 8:00- 15:00, ul. Batorego 4A, I piętro

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czersku-
  wg. harmonogramu spotkań,ul. ul. Batorego 4A

 • Zespół Interdyscyplinarny, Grupy Robocze
  wg. harmonogramu spotkań, ul. ul. Batorego 4A

 

Wszelkie zapytania prosimy kierować do

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Czersku nr tel.:  52 398 92 42

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Czersku powstał 1 stycznia 1994r., jest komórką organizacyjną
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku, 
natomiast całokształtem działalności placówki kieruje
Dyrektor MGOPS w Czersku.