Z profilaktyką na wesoło

Profilaktycznie w sołectwach Mokre i Malachin

Dnia 02.08.br w sołectwie Mokre odbyło się kolejne spotkanie z cyklu spotkań profilaktycznych w ramach realizacji zadania V Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.

W zajęciach wzięły udział dzieci z sołectwa Mokre oraz dzieci z sołectwa Malachin, łącznie  20 uczestników spotkania. Dzieci w sposób twórczy i kreatywny odkrywały szeroko rozumianą profilaktykę uzależnień, która była tematem spotkania, poznawaną poprzez dyskusję, zabawę oraz różne formy aktywizujące.

Dziękujemy sołtysom Joannie Turzyńskiej oraz Kamili Narloch za pomoc w organizacji spotkania, a także wszystkim dzieciom za przybycie i aktywne uczestnictwo w spotkaniu.

 

Zadanie realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.