KOMUNIKATY

KOMUNIKAT DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIA RODZINNE

Terminy składania wniosków na okres zasiłkowy 2020/2021:

1) Od 1 lipca wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 będzie można składać wyłącznie online – za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia oraz PUE ZUS.

Złożenie wniosku drogą elektroniczną to najłatwiejszy i najpewniejszy sposób na szybkie uzyskanie wypłaty świadczeń.

Już dziś zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Państwa banku i sprawdzenia, jak złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze za pomocą bankowości elektronicznej.

2) Tradycyjne, papierowe wnioski będzie można składać dopiero od 1 sierpnia w tut. Ośrodku, ul. Przytorowa 22, 89-650 Czersk w punkcie obsługi klienta w godzinach od 7.15 do 15.15 codziennie od poniedziałku do piątku- z wyłączeniem środy.

/DRUKI BĘDZIE MOŻNA POBRAĆ OD 20-07-2020r./

Komunikat dotyczący dokumentowania dochodów w postępowaniu o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2020/2021

Składając wnioski na nowy okres zasiłkowy 2020/2021, w oświadczeniu członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku 2019, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, należy ujmować nową kategorię dochodu - „kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8–10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Dotyczy to osób, u których suma zaliczek na podatek pobranych w ciągu roku nie pozwoliła na pełne odliczenie ulgi na dziecko.

Formularze wniosków są również dostępne na stronie internetowej Ośrodka pod adresem

www. mgopsczersk.pl

Przypominamy osobom otrzymującym świadczenia rodzinne uzależnione od dochodu, o KONIECZNOŚCI niezwłocznego informowania organu wypłacającego o wszelkich zmianach, które mogą wpłynąć na uprawnienie do otrzymywania świadczeń wychowawczych lub rodzinnych takich jak np.: podjęcie zatrudnienia, zarejestrowanie działalności gospodarczej, zmiana składu rodziny itp.

Zgłoszenie takich informacji umożliwi uniknięcia sytuacji, w której organ będzie zmuszony żądać zwrotu świadczeń !

 

Nowa wysokość świadczenia pielęgnacyjnego
 

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2019r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2020 r., wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1.830,00zł miesięcznie.
 
Zmiana wysokości świadczenia pielęgnacyjnego nie wymaga składania nowych wniosków. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zmiana decyzji na korzyść osoby pobierającej świadczenia, nie wymaga zgody. Oznacza to, że wysokość świadczenia zostanie zmieniona automatycznie, bez konieczność załatwiania jakichkolwiek formalności.

Komunikat dla osób pobierających świadczenia wychowawcze oraz świadczenia rodzinne - RACHUNEK RODZINNY

Wsparcie kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem” – jednorazowe świadczenie od 1 stycznia 2017r.

Zasiłek dla bezrobotnych po śmierci niepełnosprawnego członka rodziny

 

Formularze wniosków są również dostępne na stronie internetowej Ośrodka pod adresem

www. mgopsczersk.pl