Kontakt

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Przytorowa 22, 89-650 Czersk
Tel.: (052) 398-47-65 Fax: (052) 398-47-65
sekretariat@mgopsczersk.pl

Godziny przyjmowania interesantów:

Dyrektor

wtorek 10.00 - 12.00

 

w każdy pierwszy wtorek miesiąca Dyrektor przyjmuje tylko i wyłącznie seniorów- osoby powyżej 65 roku życia w godzinach 10.00 - 14.00

 

Pracownicy socjalni 

poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.15 - 9.00 oraz 14.00 - 15.15

wtorek 7.15 - 13.00

 

Sekcja Świadczeń Rodzinnych

w punkcie obsługi klienta świadczeń rodzinnych i wychowawczych

8.00 - 14.00

 

Fundusz Alimentacyjny, Dodatki mieszkaniowe, Dodatki energetyczne, Karta Dużej Rodziny

biuro nr 10

9.00 - 13.00

 

Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Batorego 4A, 89-650 Czersk 
Tel./fax: (052) 398-92-42

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 - 15:15, w tym:
- Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar przemocy w rodzinie
- Grupa Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy
- Punkt Konsultacyjny dla Osób Dotkniętych Problemem Narkomanii
- Świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci - czynna od pon. do piątku w godz. 8:00 - 14:00
- Grupy socjoterapeutyczne