Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niezależnie od dochodu:

- w okresie od 2018-11-01 do 2019-10-31 kwota 184,42 zł miesięcznie

- w okresie od 2019-11-01  kwota 215,84 miesięcznie

  • niepełnosprawnemu dziecku;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osobie, która ukończyła 75 lat.
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Ważne!
Świadczenia wypłacone na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych są dochodem zwolnionym od opodatkowania - podane kwoty zasiłków są kwotami netto. Ponadto świadczenia te nie są wykazywane w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.