"FreD goes net"

Dnia 10.11.2016 w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czersku
odbyło się spotkanie dotyczące wdrożenia programu profilaktyki selektywnej "FreD goes net"
na terenie naszej gminy. W spotkaniu udział wzięli: pedagodzy szkolni, asystenci rodzin,
pracownicy socjalni oraz przedstawiciel KP w Czersku. Spotkanie poprowadziła
Pani Justyna Jachnik - specjalista terapii uzależnień.

Adresatem programu są młode osoby w wieku 14-21 lat ( w szczególnych przypadkach między 13 a 25 rokiem życia),
które używają substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny lub szkodliwy.
Program jest oparty na metodzie krótkiej interwencji profilaktycznej, prowadzony
jest w formie  8 - godzinnych warsztatów z wykorzystaniem metod i założeń dialogu motywującego.

Konsultacje dla osób oraz rodzin dotkniętych problemem narkomanii
odbywają się w każdy Czwartek


w godzinach 12.00-15.00

 

prowadzone są przez Panią Justynę Jachnik

tel. 52 398 92 42

e-mail: narkomania-pomoc@mgopsczersk.pl

kontakt w sprawie programu "FreD" : 608-136-166