I Przegląd Małych Form Teatralnych ,,Nie jestem obojętny”

Dnia 7 kwietnia br w Ośrodku Kultury w Czersku odbył się: I Przegląd Małych Form Teatralnych ,,Nie jestem obojętny” zorganizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku. Zaproszenie do udziału skierowano do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

         Młodzież miała możliwość zaprezentowania swoich talentów aktorsko-wokalnych w zakresie tematyki przeglądu, spektakle dotykały problemów związanych z kontaktem z substancjami zmieniającymi świadomość jak również problemów z samoakceptacją, negatywnym wpływem rówieśników.

Jury w składzie:

 p. Aleksandra Zapłacka- Liceum Ogólnokształcące im. Wincentego Pola w Czersku,

 p. Małgorzata Skwirowska- Akademia Sukcesu ,,Nasza Szkoła” Gimnazjum Społeczne w Czersku,

 p. Karina Sinkowska- Zespół Szkół w Łęgu,

 p. Iwona Lorczak, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czersku,

 p. Marzena Majer- Zespół Szkół w Rytlu,

 p. Sylwia Tomaszewska- Dyrektor MGOPS w Czersku postanowiło przyznać:

 

I miejsce

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Czersku ,,SHOW”  

reżyseria: Katarzyna Thiede, 

scenariusz: Beata Kieras,  

opracowanie muzyczne: Jarosław Grzelak

 

II miejsce

Gimnazjum Jana Pawła II ,,Misja specjalna”

reżyseria: Alicja Klauza,

scenariusz: Angelika Sambor oraz Alicja Klauza

 

III miejsce

Akademia Sukcesu ,,Nasza Szkoła” Społeczne Gimnazjum w Czersku ,,Rozmowy w Toku EXTRA”  

reżyseria: Alicja Grzonka i Maria Narloch, 

scenariusz: Maria Narloch.

 

Wyróżnienia:

Zespól Szkół w Rytlu ,,Mały Książę i rzeczywistość”

reżyseria i scenariusz: Beata Bruska

 

Zespół Szkół w Łęgu ,,Zdejmij Maskę- nie bądź obojętny”

reżyseria i scenariusz: Aneta Bolałek

 

Szczególne podziękowania za wsparcie inicjatywy kierujemy do Burmistrza Czerska p. Jolanty Fierek, zastępców Burmistrza p. Mateusza Rydzkowskiego oraz  p. Grzegorza Klauzy, ponadto dziękujemy za pomoc w organizacji przeglądu p. Jarosławowi Schumacher, p. Piotrowi Babinskiemu, p. Wojciechowi Bruskiemu oraz pozostałym pracowników Ośrodka Kultury  w Czersku.

  

Zadanie zrealizowano w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Zdjęcia