Zespół Szkół im. Jana Pawła II

 

,,Rozmowy o życiu" 

17 października 2016r. w sali Domu Kultury w Czersku w ramach realizacji zadań związanych
z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, przemocy oraz narkomanii zawartch
w programach profilaktycznych na rok 2016, odbył się niecodzienny projekt
profilaktyczny pod tytułem „Rozmowy o życiu” skierowany do młodzieży gimnazjum
im Jana Pawła II i ich rodziców.  Autorem spotkania, był muzyk, terapeuta,
zaangażowany w propagowanie zdrowego stylu życia bez uzależnień – Sławek Pyrko.

Przywołując własne doświadczenia prowadzący uświadomił uczniom jak
bardzo zgubnym nałogiem jest picie alkoholu, palenie papierosów i branie narkotyków.
Podkreślił także jak niebezpieczne może być sięganie po wszechobecne w ostatnich latach
tzw. „dopalacze”. Padły słowa mocne, ale bardzo ważne szczególnie w czasie, kiedy młodzi
ludzie narażeni są na wiele pokus i zagrożeń.

Autor programu posługiwał się językiem trafiającym do młodzieży,
kierował uwagę na budowanie zaufania, miłości i wiary we własne siły. Ta oryginalna forma
programu profilaktycznego oraz zachęcanie uczniów do refleksji spowodowały,
że przekazywane treści trafiały do umysłów i serc młodych ludzi z ogromną siłą i przejęciem.
Bezpośrednio po spotkaniu z młodzieżą odbyła się wywiadówka profilaktyczna dla rodziców
uczniów gimnazjum. Autor poruszał trudne tematy dotyczące dzisiejszej młodzieży,
wychowania, komunikacji oraz więzi rodzinnych. Kierował uwagę zebranych
rodziców na budowanie zaufania i miłości w rodzinie. 

Iwona Lorczak, Gimnazjum Czersk

Zdjęcia