aktualności - projekt "Zatrudnijczerszczan.pl"

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku informuje o rozpoczęciu dodatkowej rekrutacji
uzupełniającej do projektu „Zatrudnijczerszczan.pl”.

 

Jeśli jesteś osobą bierną zawodowo, zamieszkałą na terenie miasta i gminy Czersk, uczestniczącą w Programie
Operacyjnym Pomoc Żywnościowa (tzw. Bank Żywności)

zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie.

 

Formularze rekrutacyjne można składać w  siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku, ul. Przytorowa 22 do dnia 15.03.2019r.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w biurze projektu mieszczącego się siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku, ul. Przytorowa 22 lub pod numerem