Profilaktyczny Festyn Rodzinny „ NA ZDROWIE”

 Dnia 03.06 br. pracownicy Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku zorganizowali Profilaktyczny Festyn Rodzinny „ NA ZDROWIE” w Ostrowitem. Najważniejszymi bohaterami imprezy były dzieci z świetlicy „FASOLA”, grupa młodzieży z Zespołu Szkół nr 3 w Czersku, młodzież z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czersku oraz dzieci i rodzice z rodzin objętych wsparciem asystenta.  Część uczestników dotarła na miejsce rowerem, inni uczestnicy autokarem, a niektórzy własnymi środkami transportu.

„Spotkaliśmy się o 8:30, przywitał nas Pan Policjant - mł. asp. Michał Kloskowski, który przybliżył nam zasady bezpiecznego poruszania się podczas jazdy rowerem, a także odpowiedzialnego zachowania w trakcie zabaw na świeżym powietrzu. Było nas bardzo dużo, bo aż ok. 80 osób. Bliżej poznaliśmy się podczas zabaw integracyjnych. Dzień upłynął nam na różnorodnych grach        i zabawach również sportowych takich jak: podchody, piłka nożna, piłka siatkowa, dwa ognie, zabawy z chustą Klanza. Nie obyło się również bez śpiewu i tańców. W przerwie intensywnych zabaw nasi opiekunowie zadbali o to, by nasze brzuszki były pełne i  czekał na nas wyśmienity poczęstunek w formie ogniska z kiełbasami oraz słodkości.

Wspólnie spędzony czas pozwolił nam zintegrować się z innymi dziećmi, aktywnie spędzić czas oraz pokazać nam jak w ciekawy i fajny sposób można spędzić dzień na świeżym powietrzu.

Do domu wróciliśmy zmęczeni ale naładowani pozytywną energią. Czekamy na kolejny Dzień Dziecka w Ostrowitem.”

Szczególne podziękowanie kierujemy do:

- Burmistrza Pana Grzegorza Klauza oraz Dyrektor CUW Pani Barbary Szałaj –Borowiec za udostępnienie autokaru,

- Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku za udostępnienie sprzętu sportowego,

- Administracji Zasobów Komunalnych za udostępnienie i przygotowanie terenu.

Zadanie zrealizowano w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.