Liceum Ogólnokształcące

Wycieczka Profilaktyczna do Wandzina

W ramach realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem
alkoholizmowi, przemocy oraz narkomanii zawartch w programach
profilaktycznych na rok 2016, klasa pedagogiczno–psychologiczna miała możliwość
uczestnictwa w zajęciach realizowanych na terenie Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni
„PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie. Placówka ta od kilku lat realizuje program profilaktyki
uzależnień i zakażeń wirusem HIV. Spotkania odbywają się na terenie Ośrodka
w Wandzinie i mają charakter edukacyjno-profilaktyczny. Dotyczą nie tylko
uzależnienia od narkotyków, ale również zakażeń wirusem HIV oraz promowania zdrowego
i ekologicznego stylu życia (ochrona różnorodności biologicznej,
ekologiczne gospodarstwo rolno-hodowlane).

Tradycyjnie najpierw uczniowie zostali oprowadzeni po ośrodku oraz zapoznani
z codziennym życiem osób tam przebywających. Następnie rozpoczęły się warsztaty,
w trakcie zajęć odbyła się dyskusja na temat: wirusa HIV, choroby AIDS oraz uzależnień
od różnych środków i zachowań.  Kolejnym punktem wycieczki był czas dla ciała,
czyli miły i słodki poczęstunek. Pod koniec naszego  spotkania klasa podzielona
na grupy rozwiązywała quiz. Wygrany zespół otrzymał nagrodę – pendrive. W drodze
powrotnej zatrzymaliśmy się w McDonaldzie w Chojnicach. Organizatorem wycieczki
była p. Marzena Gruchała, opiekunem uczniów w czasie wyjazdu był p. Ryszard Kuchta.

Marzena Gruchała - Lo Czersk

 

Zdjęcia