Asystent osobisty osoby niepełnosparwnej

25
Czerw

Drodzy Państwo,

zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku przystępuje do realizacji programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2019-2020. Głównym założeniem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Dlatego zachęcamy wszystkich Państwa do zapoznania się z programem, a osoby chcące skorzystać z tej formy wsparcia – do złożenia wniosku dostępnego w siedzibie MGOPS, jak też na naszej czy ministerialnej stronie internetowej.

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi, tel.: 052 398 47 65; e-mail: sekretariat@mgopsczersk.pl

Załączniki