Informacja

05
Sier

Dnia 14.08.2020r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku

oraz

Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czersku

będą nieczynne na podstawie zarządzenia Dyrektora MGOPS

w Czersku nr 19/2020 z dnia 17.06.2020 r.