Plan wypłat sierpień 2020 r.

06
Sier

PLAN WYPŁAT NA MIESIĄC W BS SKÓRCZ sierpień 2020 r.

10.08 DODATKI MIESZKANIOWE DODATKI ENERGETYCZNE

13.08 ZASIŁKI STAŁE,CELOWE,OKRESOWE

19.08 PRZELEW 500 + i Dobry Start

20.08 PRZELEW ŚW. RODZ. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

21.08 ŚWIADCZENIA RODZINNE, WYCHOWAWCZE / 500+/, DOBRY START ORAZ FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

26.08 ZASIŁKI CELOWE, OKRESOWE, WYNAGRODZENIE OPIEK. SĄDOWEGO

28.08 ZASIŁKI NIEODEBRANE