Prośba o wypełnienie ankiety

10
Sier

Urząd Miejski w Czersku zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców gminy Czersk
o wypełnienie anonimowej ankiety, w związku z przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie 
w ramach konkursu pn.
„Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności
architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.

Pozyskanie grantu w ramach konkursu pozwoli na zakup specjalistycznego
środka transportu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
i osób starszych posiadających kłopoty w poruszaniu się

Link do ankiety:

https://www.survio.com/survey/d/U7O9T3K1N6I3Y4R9L