Plan wypłat wrzesień 2020 r.

18
Sier

 PLAN WYPŁAT NA MIESIĄC

W BS SKÓRCZ

wrzesień 2020 r.

10.09 DODATKI MIESZKANIOWE, DODATKI ENERGETYCZNE

14.09 ZASIŁKI STAŁE,CELOWE,OKRESOWE

18.09 PRZELEW 500 +

21.09 PRZELEW ŚW. RODZ., FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

22.09 ŚWIADCZENIA RODZINNE, WYCHOWAWCZE / 500+/ ORAZ FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

25.09 ZASIŁKI CELOWE, OKRESOWE,WYNAGRODZENIE OPIEK. SĄDOWEGO

29.09 ZASIŁKI NIEODEBRANE